Swiss Solar QMS posiada certyfikat ISO 9001:2015

20/07/2021

Mi臋dzynarodowa firma ekspercka T脺V S脺D Management Service GmbH zako艅czy艂a audyt systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 (QMS) w Swiss Solar AG. Na podstawie wynik贸w audyt贸w zosta艂 wydany Certyfikat nr: 12 100 62049/02 TMS, potwierdzaj膮cy zgodno艣膰 z norm膮 ISO 9001:2015.

 

Opracowanie i wdro偶enie QMS by艂o pocz膮tkowo postrzegane jako decyzja strategiczna, kt贸ra mia艂a wp艂yn膮膰 na wszystkie procesy w firmie i wprowadzi膰 je na nowy poziom jako艣ci. Pierwszym krokiem w tej podr贸偶y by艂a analiza obecnej sytuacji, kt贸ra obejmowa艂a pe艂ny opis proces贸w biznesowych, ich analiz臋 i walidacj臋 pod k膮tem wymaga艅 normy. Wyniki pozwoli艂y Swiss Solar zidentyfikowa膰 s艂abe punkty istniej膮cego systemu i opracowa膰 plan dzia艂ania w celu ich wyeliminowania.

 

Zastosowanie podej艣cia procesowego w fazie projektowania pomog艂o w szybkim przyswojeniu wymaga艅 normy i nauczy艂o pracownik贸w, jak ocenia膰 procesy w firmie pod k膮tem warto艣ci dla biznesu. W fazie wdro偶eniowej zastosowanie cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) pomog艂o przezwyci臋偶y膰 wyzwania i umo偶liwi艂o efektywne funkcjonowanie proces贸w. Dalszy rozw贸j systemu by艂 mo偶liwy dzi臋ki ci膮g艂emu doskonaleniu istniej膮cych proces贸w w oparciu o informacje zwrotne z dzia艂ania systemu.

 

Wdro偶enie QMS rozpocz臋艂o si臋 od stworzenia podej艣cia zorientowanego na klienta w relacjach firmy z dostawcami i odbiorcami. Istotn膮 rol臋 odegra艂y tu takie czynniki, jak konstruktywna postawa kierownictwa firmy, jego gotowo艣膰 do wprowadzania zmian i kierowania zespo艂em, a tak偶e szkolenia i prace wyja艣niaj膮ce prowadzone przez tw贸rc贸w systemu.

 

Zmierz si臋 z klientem

Bycie zorientowanym na klienta oznacza zrozumienie jego potrzeb, s艂uchanie go i dostosowywanie proces贸w biznesowych tak, aby jak najlepiej spe艂nia艂y jego oczekiwania. Dzi臋ki takiemu podej艣ciu Swiss Solar zwi臋kszy艂 zadowolenie klient贸w i stworzy艂 podstawy do pozyskiwania sta艂ych klient贸w.

 

Jednym z wa偶nych krok贸w na tej drodze by艂a decyzja o otwarciu magazynu w Rotterdamie, kt贸rego potrzeba zosta艂a okre艣lona w wyniku analizy obecnego 艂a艅cucha dostaw przeprowadzonej podczas wdra偶ania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮.

 

Traktuj膮c wymagania normy jako przewodnik do dzia艂ania, Swiss Solar prowadzi sta艂y monitoring klient贸w, kt贸ry obejmuje:

– ankiety i badania opinii publicznej;

– Analizowanie regionalnych wzorc贸w i trend贸w popytu;

– informowanie klient贸w o nowych produktach firmy, w tym ocena ich dzia艂ania w poszczeg贸lnych regionach.

 

Kolejn膮 innowacj膮, kt贸r膮 z pewno艣ci膮 doceni膮 klienci Swiss Solar jest gabinet dealerski. Jego opracowanie by艂o r贸wnie偶 cz臋艣ci膮 planu wdro偶enia QMS i jest bliskie uko艅czenia. Pocz膮tkowa funkcjonalno艣膰 zapewni naszym partnerom dost臋p do:

– stan magazynowy;

– cena;

– sk艂adania zam贸wienia;

– data przybycia towar贸w do magazynu;;

– status wysy艂ki zam贸wienia;

– status p艂atno艣ci.

 

W celu poprawy jako艣ci us艂ug logistycznych opracowano r贸wnie偶 formularz dostawy, kt贸ry jest wype艂niany przy zamawianiu produkt贸w i pozwala klientom szczeg贸艂owo opisa膰 swoje wymagania oraz specyfik臋 dostawy partii towaru (za艂adunek, roz艂adunek, waga palety, kolejno艣膰 za艂adunku itp.)

Nale偶y zaznaczy膰, 偶e cho膰 od wprowadzenia systemu min臋艂o niewiele czasu, to ju偶 wida膰 pierwsze efekty wdro偶enia:

– organizacja dostaw osi膮gn臋艂a nowy poziom jako艣ci;

– wy偶szy wska藕nik odpowiedzi na przychodz膮ce zg艂oszenia, w tym te zwi膮zane z obs艂ug膮 gwarancyjn膮;

– Skr贸cono czas potrzebny na przetwarzanie i dostarczanie klientom niezb臋dnych dokument贸w;

– Dzi臋ki zastosowaniu nowoczesnych technologii komputerowych wzros艂a jako艣膰 艣wiadczonych przez Sp贸艂k臋 us艂ug.

 

Zarz膮dzanie ryzykiem

Kluczowym elementem QMS jest podsystem zarz膮dzania ryzykiem, kt贸ry okaza艂 si臋 najtrudniejszy do wdro偶enia i kt贸rego pe艂ne korzy艣ci nie zosta艂y jeszcze zrealizowane przez pracownik贸w Swiss Solar. Najwi臋kszym wyzwaniem by艂o przezwyci臋偶enie tradycyjnego pojmowania ryzyka jako czego艣 niezale偶nego od woli cz艂owieka, cho膰 dzi艣 zarz膮dzanie ryzykiem nazywane jest ju偶 naukow膮 metod膮 zarz膮dzania, a zarz膮dzanie ryzykiem uwa偶ane jest za synonim zarz膮dzania przedsi臋biorstwem.

 

W pierwszej kolejno艣ci wyodr臋bniono g艂贸wne grupy ryzyka, do kt贸rych nale偶膮:

– zewn臋trzne – wynikaj膮ce ze zdarze艅 pozostaj膮cych poza wp艂ywem i kontrol膮 sp贸艂ki;

– Wewn臋trzne – bezpo艣rednio zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 firmy.

Spo艣r贸d nich wyr贸偶nione zosta艂y tylko te, kt贸re dotycz膮 naszej firmy.

 

Wewn臋trzna

– organizacyjne – ryzyko spowodowane b艂臋dnymi decyzjami kierownictwa i/lub personelu, brakiem koordynacji i jasnego planowania;

– operacyjne – zwi膮zane z ewentualnymi stratami wynikaj膮cymi z dzia艂a艅 personelu, utrat膮 informacji w przypadku awarii system贸w komputerowych oraz ich w艂amaniami;

– finansowe – zazwyczaj s膮 wynikiem niew艂a艣ciwego planowania i realizacji bud偶etu;

– ryzyko informacyjne – ryzyko utraty warto艣ciowych informacji o firmie w wyniku wycieku danych, atak贸w komputerowych, itp;

– ryzyko projektowe – najcz臋艣ciej spowodowane zbyt p贸藕nym wykryciem b艂臋d贸w, co prowadzi do niedotrzymania termin贸w realizacji projektu i kosztownych poprawek

– produkcja – op贸藕nienia w produkcji spowodowane brakiem surowc贸w, op贸藕nienia w dostawach materia艂贸w i komponent贸w: silikonu, aluminium, skrzynek przy艂膮czeniowych itp.

Przyk艂ady zada艅 z zakresu zarz膮dzania ryzykiem wewn臋trznym realizowanych w Swiss Solar obejmuj膮:

– Wdro偶enie i implementacja og贸lnofirmowego systemu cyberbezpiecze艅stwa w celu ochrony danych osobowych, dokumentacji i innych wra偶liwych informacji przed utrat膮 w wyniku nieuprawnionego w艂amania do wewn臋trznej sieci firmy;

– wprowadzenie 艣cis艂ych regulacji dotycz膮cych wymiany informacji wewn臋trznych i zewn臋trznych, w tym zwi膮zanych z systemem zarz膮dzania jako艣ci膮;

– wdro偶enie i stosowanie analitycznego monitorowania proces贸w zarz膮dzania i proces贸w wspomagaj膮cych, kt贸re maj膮 wp艂yw na jako艣膰 us艂ug 艣wiadczonych przez firm臋, w celu unikni臋cia ryzyka niekompetencji i utraty kontroli.

 

Zewn臋trzna strona

– ryzyko rynkowe – zwi膮zane jest ze zmianami sytuacji rynkowej i inwestycyjnej;

– Reputacyjne – odnosi si臋 do ryzyka utraty warto艣ci marki i reputacji firmy w wyniku niewywi膮zania si臋 partner贸w firmy ze swoich zobowi膮za艅;

– pandemie, epidemie i inne zdarzenia o charakterze si艂y wy偶szej;

– Polityczne – mog膮 powsta膰 w wyniku decyzji rz膮dowych o ograniczeniu dzia艂alno艣ci, odebraniu 艣wiadcze艅, cofni臋ciu licencji i innych zakaz贸w, sytuacji niewykonania zobowi膮za艅 i kryzys贸w finansowych.

Poniewa偶 nie mo偶na zapobiec ryzykom zewn臋trznym poprzez dzia艂ania firmy, zarz膮dzanie nimi ma na celu ich wczesn膮 identyfikacj臋 i ograniczenie strat z tytu艂u ich wyst膮pienia. Przyk艂adem takiego zadania zarz膮dczego jest system 艣ledzenia 艂adunk贸w, kt贸ry jest rozwijany przez nasz膮 firm臋. Program pozwala na 艣ledzenie 艂adunku i szybkie reagowanie na wszelkie nieprzewidziane okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮ce terminow膮 dostaw臋, co znacznie zmniejsza ryzyko utraty reputacji.

 

Og贸lnie rzecz bior膮c, wyniki wdro偶enia QMS, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015, sugeruj膮, 偶e Swiss Solar osi膮gn膮艂 nowy i ulepszony poziom jako艣ci i zarz膮dzania biznesem w og贸le.

Dalszy rozw贸j i doskonalenie QMS obejmuje: planowanie kr贸tko- i d艂ugoterminowe, opracowywanie plan贸w produkcyjnych i marketingowych zar贸wno dla ca艂ej firmy, jak i dla ka偶dego pracownika, regularne audyty wewn臋trzne dzia艂alno艣ci firmy w celu kontroli i identyfikacji odchyle艅 oraz korekty plan贸w na podstawie analizy danych z audyt贸w.