Certyfikat ISO 45001. Cele, realizacja, perspektywy

16/08/2021

Swiss Solar AG podj膮艂 kolejny krok w kierunku udoskonalenia swojego systemu zarz膮dzania. Wdro偶enie w firmie systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy ISO 45001-2018 (OH&S) zako艅czy艂o si臋 procedur膮 certyfikacyjn膮. W czerwcu br. mi臋dzynarodowa firma T脺V S脺D Management Service GmbH przeprowadzi艂a audyt certyfikuj膮cy potwierdzaj膮cy zgodno艣膰 systemu zarz膮dzania BHP w naszej firmie z norm膮 i wyda艂a certyfikat nr 12 117 62049/02 TMS z dnia 17.06.2021.

 

Cele
Cele, kt贸re zamierzano osi膮gn膮膰 poprzez wdro偶enie normy:

 • Poprawa indywidualnego bezpiecze艅stwa pracownik贸w firmy;
 • Przyj臋cie i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP;
 • Zbudowanie systemu „wczesnego ostrzegania” w celu identyfikacji potencjalnych zagro偶e艅 dla zdrowia i bezpiecze艅stwa pracownik贸w;
 • Usprawnienie proces贸w zarz膮dzania.

Konieczno艣膰 realizacji programu
Sta艂a ekspansja Swiss Solar AG na rynki mi臋dzynarodowe oraz ci膮g艂y rozw贸j rozleg艂ych 艂a艅cuch贸w dostaw produkt贸w przyczyni艂y si臋 do wzrostu ryzyka i z艂o偶ono艣ci w zapewnieniu bezpiecze艅stwa i higieny pracy w tych 艂a艅cuchach – uwa偶aj膮 nasi eksperci. R贸wnocze艣nie stale rosn膮 potrzeby biznesu w zakresie jako艣ci i bezpiecze艅stwa 艂a艅cucha dostaw.
Analiza sytuacji wykaza艂a, 偶e najw艂a艣ciwszym rozwi膮zaniem jest wdro偶enie przez firm臋 normy ISO 45001-2018. Mo偶liwo艣膰 stosowania standardu na zewn膮trz, jak r贸wnie偶 przez firmy partnerskie i przedsi臋biorstwa, kt贸re spe艂niaj膮 jego wymagania, by艂a wa偶nym czynnikiem przy wyborze tego rozwi膮zania. Takie podej艣cie zapewnia, 偶e mechanizmy zmniejszaj膮ce lub eliminuj膮ce zagro偶enia dla zdrowia i bezpiecze艅stwa w ca艂ym 艂a艅cuchu dostaw s膮 identyfikowane, monitorowane i stale ulepszane.

 

Przygotowanie i realizacja
W ramach przygotowa艅 do certyfikacji firmy Swiss Solar przeprowadzono nast臋puj膮ce dzia艂ania:

 • Przeprowadzono identyfikacj臋 zainteresowanych stron, analiz臋 zewn臋trznych i wewn臋trznych czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na procesy zachodz膮ce w firmie;
 • identyfikacj臋 zakresu systemu, cel贸w i proces贸w, kt贸re maj膮 by膰 realizowane;
 • Opracowanie i udoskonalenie polityki firmy w zakresie BHP;
 • konsultacj臋 z pracownikami, podzia艂 uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci;
 • Identyfikacje zagro偶e艅 i ryzyka oraz opracowanie zasad zarz膮dzania bezpiecze艅stwem w oparciu o podej艣cie oparte na ryzyku;
 • monitorowanie, pomiar i analiza osi膮gni臋tych wynik贸w oraz ocena skuteczno艣ci systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy jako ca艂o艣ci.
  Prace nad wdro偶eniem bezpiecze艅stwa pracy w zak艂adach pracy obejmuje:
 • opracowanie plan贸w ewakuacji;
 • opracowanie przepis贸w dotycz膮cych kontroli systemu bezpiecze艅stwa po偶arowego;
 • Przygotowywanie harmonogram贸w wymiany i kalibracji ga艣nic;
 • Szkolenie na miejscu dla pracownik贸w w zakresie u偶ywania sprz臋tu ga艣niczego;
 • Prowadzenie 膰wicze艅 ewakuacyjnych dla pracownik贸w.

Podzia艂 zada艅 i odpowiedzialno艣ci za wdro偶enie systemu pomi臋dzy pracownik贸w, sta艂e wsparcie i zaanga偶owanie kierownictwa firmy oraz do艣wiadczenie w stosowaniu podej艣cia opartego na ryzyku i zasady PDCA (Plan-Do-Check-Act) zdobyte podczas przygotowania i wdro偶enia systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 (ISO 9001:2015) w Swiss Solar znacznie u艂atwi艂y i przyspieszy艂y wdro偶enie ISO 45001-2018.
Dzi艣, dzi臋ki prowadzonym pracom, pracownicy pracuj膮 w bezpiecznym i przyjaznym 艣rodowisku dla nowoczesnych ludzi.

 

Certyfikacja
Audytorzy otrzymali dokumentacj臋 umo偶liwiaj膮c膮 przej艣cie procedury certyfikacyjnej:

 • dokumentacj臋 wskazuj膮c膮 na istnienie, wdro偶enie i wsparcie proces贸w wymaganych do funkcjonowania systemu;
 • zapisy i sprawozdania dotycz膮ce funkcjonowania systemu bhp w roku poprzedzaj膮cym dat臋 audytu;
 • dane z ostatniego audytu wewn臋trznego systemu;
 • dane z analizy pracy systemu przeprowadzonej przez kierownictwo Swiss Solar AG;
 • Raport na temat niezgodno艣ci w wewn臋trznych procesach sp贸艂ki zidentyfikowanych podczas monitoringu oraz dzia艂a艅 podj臋tych w celu ich usuni臋cia.

Audyt dostarczy艂 przekonuj膮cych dowod贸w na skuteczno艣膰 dzia艂a艅 podj臋tych przez kierownictwo i pracownik贸w Swiss Solar w celu osi膮gni臋cia naszych cel贸w w zakresie BHP.
Audytorzy docenili zdolno艣膰 naszej firmy do zarz膮dzania procesami, organizowania dzia艂alno艣ci w 艣rodowisku ryzyka zawodowego oraz do pracy nad doskonaleniem systemu zarz膮dzania. W wyniku przeprowadzonego audytu system zarz膮dzania BHP w Swiss Solar zosta艂 uznany za zgodny z norm膮.

 

Perspektywy i mo偶liwo艣ci

Warunki normy ISO 45001-2018 nie tylko wymagaj膮 okresowej recertyfikacji, ale r贸wnie偶 wymagaj膮 ci膮g艂ego doskonalenia systemu zarz膮dzania przedsi臋biorstwem pomi臋dzy certyfikacjami. Swiss Solar planuje zapewni膰 pracownikom bezp艂atny parking, sponsorowany przez firm臋 trening fitness oraz coroczny program rekreacyjny dla ca艂ej firmy. Takie dzia艂ania zwi臋ksz膮 komfort pracownik贸w, a team building pomo偶e im lepiej ocenia膰 ryzyko i lepiej reagowa膰 na pojawiaj膮ce si臋 zagro偶enia dla zdrowia i bezpiecze艅stwa.
Ponadto zako艅czona sukcesem certyfikacja systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 (ISO 9001:2015) oraz uzyskanie certyfikatu zgodno艣ci z norm膮 ISO 45001-2018 nie tylko wprowadzi艂y zarz膮dzanie firm膮 na nowy poziom, ale r贸wnie偶 otworzy艂y perspektywy na budow臋 zintegrowanego systemu zarz膮dzania (ZSZ), kt贸rego stworzenie pozwoli:

 • planowa膰 i realizowa膰 zintegrowany rozw贸j firmy z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 wszystkich interesariuszy: akcjonariuszy, inwestor贸w, konsument贸w, pracownik贸w;
 • zmniejszenie prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia konflikt贸w pomi臋dzy r贸偶nymi systemami zarz膮dzania przedsi臋biorstwem poprzez przyj臋cie ujednoliconej polityki, cel贸w i zada艅;
 • zwi臋kszenie efektywno艣ci wykorzystania zasob贸w firmy: koszt opracowania, eksploatacji i certyfikacji ZSZ jest znacznie ni偶szy ni偶 ca艂kowity koszt utrzymania kilku autonomicznych system贸w zarz膮dzania (zmniejsza si臋 liczba dokument贸w systemowych, wyklucza si臋 dublowanie proces贸w itp.)