Modu艂y standardowe czy BiFacial -jaka jest r贸偶nica?

03/06/2021

Jeszcze nie tak dawno temu producenci modu艂贸w s艂onecznych prowadzili d艂ugotrwa艂膮 walk臋 o miejsce „pod s艂o艅cem” na rynku standardowych paneli s艂onecznych, inwestuj膮c ca艂y sw贸j wysi艂ek i 艣rodki finansowe w poszukiwanie mo偶liwo艣ci poprawy wydajno艣ci i prze艂omowych rozwi膮za艅, kt贸re otworzy艂yby drog臋 do zawojowania rynku PV. I okaza艂o si臋, 偶e taki innowacyjny pomys艂 ju偶 istnieje – s膮 to dwustronne panele s艂oneczne.
Opracowane w po艂owie ubieg艂ego wieku, nie s膮 rozpowszechnione i przez d艂ugi czas istnia艂y w postaci modelu teoretycznego i niewielkiej liczby pr贸bek ekspozycyjnych. Powodem jest to, 偶e ich zwi臋kszona, ale wci膮偶 niewystarczaj膮ca wydajno艣膰 nie da艂a znacz膮cego zysku w op艂acalno艣ci produkcji w por贸wnaniu z panelami jednostronnymi.
Realne perspektywy wprowadzenia do produkcji modu艂贸w BiFacial pojawi艂y si臋 po wprowadzeniu nowej technologii produkcji ogniw s艂onecznych – PERC. Ju偶 pierwsze eksperymenty z takimi ogniwami wykaza艂y znaczn膮 przewag臋 w wydajno艣ci paneli dwustronnych w por贸wnaniu z jednostronnymi.

Dzi艣 ju偶 nikt nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e modu艂y BiFacial zwi臋kszaj膮 produkcj臋 energii elektrycznej. Aby jednak podj膮膰 艣wiadom膮 decyzj臋 o wyborze pomi臋dzy modu艂ami standardowymi i BiFacial, konieczne jest posiadanie wi臋kszej ilo艣ci i lepszych informacji o zaletach i wadach ka偶dego z nich. Pami臋taj膮c o tym, 偶e poznanie nast臋puje poprzez por贸wnanie, zastan贸wmy si臋 nad cechami, kt贸re powinny by膰 brane pod uwag臋 przy dokonywaniu wyboru.

 

 

Wydajno艣膰

 

Jeden z g艂贸wnych parametr贸w modu艂贸w s艂onecznych, kt贸ry w warunkach standardowych (bezpo艣rednio po monta偶u) jest okre艣lany wy艂膮cznie przez ich cechy konstrukcyjne. Dla modu艂贸w jednostronnych parametr ten waha si臋 w granicach 10-20%. Zastosowanie paneli BiFacial pozwala zwi臋kszy膰 j膮 艣rednio o 20-30% – ich sprawno艣膰 dochodzi do 27%. Pod wp艂ywem wielu czynnik贸w, do kt贸rych nale偶膮 warunki atmosferyczne, warto艣ci te mog膮 znacznie odbiega膰 od podanych, zar贸wno w g贸r臋, jak i w d贸艂.

Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e obecnie kryterium efektywno艣ci nie jest ju偶 decyduj膮cym. Obecnie na rynku najwi臋kszym powodzeniem wyr贸偶niaj膮 si臋 te modu艂y, dla kt贸rych stosunek ca艂kowitych koszt贸w ich produkcji i eksploatacji do ilo艣ci energii wytworzonej w ca艂ym okresie u偶ytkowania ma warto艣膰 minimaln膮. Innymi s艂owy, modu艂y, kt贸re produkuj膮 najta艅sz膮 energi臋 elektryczn膮. Do obliczenia tego wsp贸艂czynnika opracowano wska藕nik LCOE (Levelized Cost of Energy). [1]

Bior膮c pod uwag臋 wp艂yw czynnik贸w zewn臋trznych i w艂a艣ciwo艣ci modu艂贸w s艂onecznych na warto艣膰 tego wska藕nika, logiczne jest por贸wnywanie wed艂ug kryterium jego minimalizacji.

 

Moc

 

Por贸wnanie modu艂贸w jednostronnych i BiFacial, przy zachowaniu jednakowych parametr贸w, daje tym ostatnim do 25% przyrostu mocy tylko dzi臋ki wykorzystaniu odbitego 艣wiat艂a do generowania energii na tylnej stronie modu艂u.

Koszt realizacji projekt贸w opartych na modu艂ach BiFacial, dla danej mocy i wydajno艣ci, b臋dzie ni偶szy ni偶 w przypadku zastosowania modu艂贸w jednostronnych, ze wzgl臋du na mniejsz膮 liczb臋 wymaganych modu艂贸w. W zwi膮zku z tym, mniejsza liczba modu艂贸w wymaga mniejszej powierzchni, co jest wa偶ne, gdy koszt gruntu jest wysoki.

 

Waga

 

Zastosowanie obustronnej pow艂oki szklanej zwi臋ksza wag臋 modu艂贸w BiFacial 艣rednio o 5-8 kg w por贸wnaniu do modu艂贸w standardowych. Mo偶e to nieco utrudni膰 ich instalacj臋, ale nie stanowi przeszkody w eksploatacji, a niewielki wzrost koszt贸w prac nie ma znacz膮cego wp艂ywu na warto艣膰 LCOE.

 

D艂ugowieczno艣膰

 

呕ywotno艣膰 modu艂贸w s艂onecznych zar贸wno jednostronnych jak i BiFacial zale偶y w du偶ej mierze od szybko艣ci degradacji zastosowanych w nich ogniw fotowoltaicznych i wynosi blisko 30 lat. Nie nale偶y jednak zapomina膰 o wp艂ywie czynnik贸w przyrodniczych. Tutaj przewag臋 maj膮 modu艂y BiFacial. Zastosowanie szk艂a hartowanego do pokrycia przedniej i tylnej strony eliminuje negatywny wp艂yw promieniowania UV, a przezroczysta struktura zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu si臋 ogniw, co pozytywnie wp艂ywa na ich 偶ywotno艣膰. Brak aluminiowej ramy (w przypadku modu艂贸w bezramowych) eliminuje ryzyko korozji. Og贸lnie rzecz bior膮c, zwi臋kszona odporno艣膰 modu艂贸w BiFacial na czynniki naturalne zwi臋ksza ich 偶ywotno艣膰.[2]

 

Cechy umiejscowienia.

 

W przeciwie艅stwie do standardowych modu艂贸w, projekty wykorzystuj膮ce modu艂y BiFacial wymagaj膮 dodatkowych oblicze艅 in偶ynieryjnych w celu okre艣lenia:

  • Prawid艂owe rozmieszczenie modu艂贸w z uwzgl臋dnieniem zacienienia, odleg艂o艣ci mi臋dzyrz臋dami, odbicia powierzchniowego, wysoko艣ci nad poziomem gruntu;
  • Moc generowana przez tyln膮 cz臋艣膰 modu艂u
  • K膮t nachylenia modu艂贸w, kt贸ry zapewni maksymaln膮 wydajno艣膰 dla danej lokalizacji;
  • Moc urz膮dze艅 inwertera.

Praktyczne zastosowanie wynik贸w tych oblicze艅 bez w膮tpienia spowoduje wzrost koszt贸w instalacji modu艂贸w, co wp艂ynie na koszty wyposa偶enia i odbije si臋 na og贸lnych kosztach kapita艂owych projektu w spos贸b rosn膮cy. Jednak korzy艣ci uzyskane w postaci znacznego wzrostu produkcji energii elektrycznej znacznie przewy偶szaj膮 wielko艣膰 tych koszt贸w i ostatecznie przyczyniaj膮 si臋 do zmniejszenia LCOE.

 

Wp艂yw czynnik贸w przyrodniczych.

 

Por贸wnanie sprawno艣ci i wydajno艣ci modu艂贸w s艂onecznych w niekorzystnych warunkach otoczenia pokazuje niekwestionowan膮 przewag臋 modu艂贸w BiFacial. Ich zdolno艣膰 do zapewnienia wystarczaj膮cej produkcji energii nawet przy s艂abym o艣wietleniu (rano, wieczorem) i rozproszonym 艣wietle (mg艂a, niskie zachmurzenie) pozwala na ich wykorzystanie we wszystkich strefach klimatycznych.

Kolejn膮 zalet膮 modu艂贸w BiFacial w por贸wnaniu do modu艂贸w standardowych jest ni偶sza temperatura ogniw [3], co zapewnia minimalne pogorszenie wydajno艣ci w gor膮cych warunkach pogodowych. 艢wiat艂o s艂oneczne przechodz膮ce bez przeszk贸d przez przezroczyste ogniwo nie powoduje dodatkowego nagrzewania. W modu艂ach jednostronnych strumie艅 艣wiat艂a trafia na nieprzezroczyst膮 tyln膮 艣ciank臋 i nagrzewa j膮, podnosz膮c temperatur臋 ogniw.

 

Zastosowanie trackingu.

 

 

Zar贸wno modu艂y jedno-, jak i dwup艂aszczyznowe mog膮 by膰 dodatkowo wyposa偶one w urz膮dzenia trackingowe, kt贸re umo偶liwiaj膮 zmian臋 po艂o偶enia modu艂u w celu uzyskania maksymalnego o艣wietlenia. Podczas gdy wydajno艣膰 standardowych paneli wzrasta w niewielkim stopniu, modu艂y bifacjalne z jednoosiowym 艣ledzeniem mog膮 osi膮gn膮膰 wzrost mocy wyj艣ciowej nawet o 35%. Taka konstrukcja zapewnia znaczn膮 redukcj臋 LCOE i mo偶e by膰 efektywna w wi臋kszo艣ci rejon贸w 艣wiata.

 

Estetyka i wzornictwo

 

O ile sposoby rozmieszczenia standardowych modu艂贸w solarnych (dachy budynk贸w, balkony wie偶owc贸w, tereny przyleg艂e) nie pozostawiaj膮 wiele miejsca na kreatywno艣膰 projektant贸w, o tyle modu艂y BiFacial s膮 pod tym wzgl臋dem znacznie bardziej efektywne. Ich struktura, transparentna dla strumieni 艣wiat艂a, pozwala na wykorzystanie ich jako oryginalnych element贸w pokrycia, np. stacji benzynowych, otwartych i zamkni臋tych przej艣膰 mi臋dzy budynkami, zadasze艅 nad tarasami dom贸w wiejskich i innych nowoczesnych rozwi膮za艅 projektowych. Znane s膮 nawet zastosowania jako ekrany akustyczne wzd艂u偶 tor贸w kolejowych.

 

 

Wnioski

 

Analiza por贸wnawcza pokazuje, 偶e modu艂y BiFacial przewy偶szaj膮 standardowe modu艂y pod wieloma wzgl臋dami, co t艂umaczy ich szybk膮 promocj臋 na rynku PV. Tak wi臋c w 2020 roku ich udzia艂 w rynku wynosi艂 ju偶 ponad 25%, wbrew prognozom ITRPV (11 edycja), kt贸re nie dawa艂y wi臋cej ni偶 15%.

Tak szybka popularyzacja rynku sta艂a si臋 mo偶liwa w du偶ej mierze dzi臋ki wynikom niezale偶nych test贸w przeprowadzonych przez r贸偶ne firmy, kt贸re potwierdzi艂y deklarowane parametry, w tym zwi臋kszon膮 wydajno艣膰 energetyczn膮 i sprawno艣膰 modu艂贸w BiFacial w por贸wnaniu z modu艂ami single-ended.

Czo艂owi 艣wiatowi producenci z powodzeniem opanowuj膮 ten segment, inwestuj膮c znaczne 艣rodki finansowe w badania i rozw贸j, maj膮ce na celu obni偶enie koszt贸w, eliminacj臋 znanych niedoci膮gni臋膰 i popraw臋 efektywno艣ci.

Mo偶na 艣mia艂o powiedzie膰, 偶e je艣li obecny trend si臋 utrzyma, w najbli偶szej przysz艂o艣ci
modu艂y BiFacial zajm膮 wiod膮c膮 pozycj臋 na rynku i stan膮 si臋 preferowanym wyborem dla
du偶ych projekt贸w w energetyce s艂onecznej.